Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Mobilitate personalului didactic de predare: modificări și noul calendar al activităților .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Măsuri în domeniul învățământului
27.12.2012

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 864 din data de 19 decembrie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii și în domeniul plății titlurilor devenite executorii.

1. Principalele modificari aduse Legii educatiei nationale nr. 1/2011 – învățământ preuniversitar

Numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire este stabilit prin planurile-cadru de învățământ și se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Pentru fiecare disciplină și domeniu de studiu, programa școlară acoperă 75% din orele de predare și evaluare, lăsând la dispoziția cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcție de caracteristicile elevilor și de strategia școlii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învățare remedială, pentru consolidarea cunoștințelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare, conform unor planuri individuale de învățare elaborate pentru fiecare elev

Statul subvenționează toate costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum și pentru cei care frecventează școlile profesionale.

Personalul didactic din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor poate fi mentinut, cu aprobarea anuala a consiliului de administratie, ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. De asemenea, rprsonalului didactic care a avut calitatea de titular și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare i se poate recunoaște această calitate de către consiliul de administrație, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Absolvenților liceelor pedagogice, filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare, ai școlilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente, încadrați în învățământul preșcolar și primar, li se recunoaște îndeplinită condiția pentru ocuparea funcțiilor didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe baza diplomei de licență. Educatorii și învățătorii încadrați în sistemul național de învățământ au dreptul să își continue activitatea în funcțiile didactice din învățământul preșcolar, respectiv învățământul primar pe care le ocupă, cu condiția absolvirii studiilor universitare de licență, în profilul postului, în cel mult 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

2. Principalele modificari aduse Legii educatiei nationale nr. 1/2011 – învățământ universitar

Potrivit actului normativ, numarul studentilor-doctoranzi care pot fi indrumati simultan de catre un conducator de doctorat se stabileste de catre senatul universitar. Pana in prezent, un conducator de doctorat putea indruma simultan maximum 8 studenti-doctoranzi, aflati in diverse stadii ale studiilor de doctorat.

Se abroga interdictiile referitoare la exercitarea functiei de rector, astfel ca, persoanele care ocupa o functie de conducere sau de demnitate publica vor avea dreptul sa fie in acelasi timp si rectori, cu exceptia membrilor Guvernului sau a secretarilor de stat care au obligatia sa sa suspende din functia de rector. De asemenea, se abroga dispozitiile care stabileau ca functia de rector este incompatibila cu detinerea de functii de conducere in cadrul unui partid politic, pe perioada exercitarii mandatului. Se elimina dispozitiile care interziceau ocuparea oricarei functii de conducere in universitatile de stat, particulare si confesionale, dupa implinirea varstei de pensionare.

Numarul de ore platite in regim de plata cu ora, pentru un profesor titular din invatamantul universitar, va putea sa depaseasca norma didactica minima.

Se introduce prevederea ca personalului didactic care a avut calitatea de titular i se poate recunoaste aceasta calitate, anual, de catre senatul universitar, cu conditia renuntarii la pensie pe perioada in care ramane titular. Pentru ocuparea functiei didactice de profesor universitar, se elimina conditia cu privire la detinerea atestatului de abilitare. Noua definitie a abilitarii se limiteaza la: ,,certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat''. Pana in prezent, abilitarea era definita ca “certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat si de a ocupa functia didactica si de cercetare de profesor universitar.”

3. Alte prevederi - modificarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei

Se elimina prevederile care stabileau ca membrii consiliului ARACIS nu pot exercita mai mult de doua mandate. ARACIS va fi condus de un consiliu alcatuit din 25 de membri, din care 23 de cadre didactice din invatamantul superior si 2 studenti, reprezentanti ai federatiilor studentesti din Romania. Pana in prezent, consiliul ARACIS era alcatuit din 15 membri plus 2 studenti. Membrii Consiliului ARACIS vor fi selectati, prin concurs, conform unei proceduri proprii publicate anterior declansarii selectiei. In decursul anului 2013, pana la finalizarea procedurilor de evaluare externa a ARACIS, coordonate de ,,European Association for Quality Assurance in Higher Education'' ENQA, inclusiv pana la confirmarea listarii in ,,European Quality Assurance Register for Higher Education'' EQAR, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului numeste, provizoriu, membrii Consiliului ARACIS dintre persoanele care au avut aceasta calitate.

4. Măsuri în domeniul plății titlurilor devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, se va realiza astfel:
a)în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;
b)în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;
c)în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
d)în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
e)în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.

Sumele plătite se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara