Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. ,,Dascălului hunedorean, cu dragoste'' .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Gradația de merit 2010
15.12.2009

A fost aprobată, prin Ordinul nr. 6054 din 04.12.2009 emis de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit în învățământul preuniversitar.

Gradația de merit se va acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar și va reprezenta 25% din salariul de bază, ca și în prezent.

Ca noutate, gradația de merit se va atribui pe o perioada de 5 ani începând cu data de 01 septembrie 2010.

Secțiunea a II-a a Metodologiei se referă la personalul care poate participa la concursul pentru acordarea gradației de merit:
- personalul didactic din învățământ cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, precum si suplinitorii calificați, cu o vechime efectivă în învățământul preuniversitar de peste 3 ani;
- personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar care desfășoară activitate de formare continua a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar la Casa Corpului Didactic;
- personalul didactic de predare de la centrele județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, centrele școlare pentru educație incluzivă, centrele logopedice interșcolare și cabinetele logopedice, centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică și mediatorii școlari
- personalul didactic de predare și de conducere de la cluburile sportive școlare, cluburile și palatele copiilor cu statut de unități de învățământ subordonate inspectoratului școlar, precum și cel de la Palatul National al Copiilor;
- personalul didactic auxiliar din unitățile conexe din învățământul preuniversitar.

Toate aceste categorii de personal trebuie să aibă performanțe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la concursuri școlare, faza națională și internațională, în perioada 01.09.2005-31.08.2009 și calificativul "Foarte bine" în fiecare an școlar încheiat din perioada evaluării.

Secțiunea a III-a cuprinde criteriile generale pentru acordarea gradației de merit:
- Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativa;
- Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactica/manageriala;
- Criteriul privind participarea la proiecte;
- Criteriul privind creșterea prestigiului unității de învățământ/conexe.

Comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, prin aplicarea criteriilor generale, detaliază criteriile și stabilește punctajul, prin câte o grilă specifică fiecărei categorii de cadre didactice:
a) educatoare/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar;
b) învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar;
c) profesori;
d) maiștri - instructori;
e) cadre didactice din învățământul vocațional, din cluburile sportive școlare, palatele si cluburile copiilor și elevilor, învățământul special;
f) personal didactic auxiliar;
g) personal didactic de conducere din unitățile de învățământ.

Pentru fiecare criteriu se va atribui punctajul maxim prevăzut în anexa nr. 3 din Metodologie.

Principalele repere calendaristice ale concursului pentru obținerea gradației sunt următoarele:
- 1-15 martie 2010: detaliere a punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul inspectoratului școlar;
- 15 martie-12 aprilie 2010: depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului școlar;
- 15-20 aprilie 2010: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate;
- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradației de merit;
- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de către reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din învățământ si refacerea punctajelor, în situația în care observațiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;
- 10-12 mai 2010: consiliul de administrație al inspectoratului școlar aproba lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării;
- 13 mai 2010: afișarea listei la avizierul inspectoratului școlar;
- 13 17 mai 2010: depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat;
- 18 20 mai 2010: rezolvarea contestațiilor de către comisie;
- 24 mai 2010: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;
- 26-28 mai 2010: înaintarea la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, în vederea emiterii ordinului ministrului educației, cercetării și inovării, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitățile de învățământ, nominalizat pentru acordarea gradației de merit;
- 30 iulie 2010: elaborarea ordinului ministrului educației, cercetării și inovării.

Metodologia de acordare a gradației de merit în învățământul preuniversitar este postată la rubrica INFORMAȚII UTILE LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara