Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Mobilitate personalului didactic de predare: modificări și noul calendar al activităților .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Acordarea salariului/gradației de merit
03.12.2008

La rubrica INFORMAȚII UTILE LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT au fost postate mai multe modele de fișe de evaluare pentru acordarea salariului de merit și a gradației de merit.

SALARIUL DE MERIT

Fișele de evaluare pentru acordarea salariului de merit afișate la rubrica menționată au un caracter orientativ. Responsabilitatea întocmirii acestora revine consiliul de administrație al unității de învățământ, în baza criteriilor stabilite prin Ordinul M.E.C.T. 5730/27.10.2008.

Graficul desfășurării acțiunilor pentru acordarea salariului de merit în anul 2009 prevede următoarele etape:
- 18 - 21 noiembrie 2008: inspectoratul școlar analizează, repartizează și transmite unităților de învățământ numărul salariilor de merit;
- 24 - 26 noiembrie 2008: afișarea la avizierul unității de învățământ a fișei cu punctajul defalcat, pentru fiecare categorie de personal angajat;
- 27 noiembrie - 5 decembrie 2008: personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ cu rezultate deosebite întocmește un raport de autoevaluare a activității și o cerere, care se vor depune la conducerea unității; personalul de conducere, de îndrumare și control întocmește raportul de autoevaluare a activității și o cerere, care se vor depune la inspectoratul școlar;
- 8 - 9 decembrie 2008: cererea și raportul se analizează în consiliul profesoral al unității, care formulează o apreciere sintetică (pentru fiecare solicitant în parte) și face propuneri, pe care le înaintează spre aprobare consiliului de administrație;
- 10 - 11 decembrie 2008: consiliul de administrație al unității de învățământ aprobă nominal personalul căruia i se atribuie salariul de merit, în limita locurilor acordate de inspectoratul școlar, și transmite numele acestuia inspectoratului școlar spre validare; consiliul de administrație al inspectoratului școlar analizează cererea și raportul de autoevaluare al personalului didactic de conducere, de îndrumare și control și aprobă nominal persoanele cărora li se aprobă salariul de merit;
- 12 decembrie 2008: validarea și afișarea rezultatelor;
- 12 - 16 decembrie 2008: depunerea contestațiilor;
- 17 - 18 decembrie 2008: soluționarea contestațiilor;
- 19 decembrie 2008: afișarea rezultatelor la contestații.

GRADAȚIA DE MERIT

Fișa de evaluare pentru acordarea gradației de merit afișată la rubrica menționată este ,,fișa etalon'' pe baza căreia se vor elabora, ulterior, fișele de evaluare pentru: educatoare, învățători, profesori, profesori și cadre didactice din învățământul vocațional, din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor și elevilor, învățământul special, personalul didactic auxiliar și personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ. Deocamdată, această fișă are un caracter orientativ.

Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2009 prevede următoarele etape:
- 19 ianuarie - 13 februarie 2009: depunerea dosarelor la registratura inspectoratului școlar;
- 16 - 20 februarie 2009: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ;
- 23 februarie - 6 martie 2009: verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului;
- 23 februarie - 6 martie 2009: verificarea dosarelor de către reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din învățământ și refacerea punctajelor, în situația în care observațiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;
- 9 - 11 martie 2009: consiliul de administrație al inspectoratului școlar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării;
- 13 martie 2009: afișarea listei la avizierul inspectoratului școlar;
- 13 - 17 martie 2009: depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat;
- 18 - 20 martie 2009: rezolvarea contestațiilor de către comisie;
- 23 martie 2009: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;
- 25 - 27 martie 2009: înaintarea la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, în vederea emiterii ordinului ministrului educației și cercetării, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar și cel de conducere din unitățile de învățământ, nominalizat pentru acordarea gradației de merit;
- 29 mai 2009: elaborarea ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului.




Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara