Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Nr. 252 / 25.04.2006
25.04.2006

Către toate unitățile școlare
În atenția liderului și membrilor de sindicat

Plata diferențelor salariale
Referitor la plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat prin aplicarea corectă a Legii privind statutul personalului didactic, revenim cu următoarele precizări:
1. Conform Acordului semnat la 28 noiembrie 2005 între comisia de negociere a Guvernului României și federațiile sindicale reprezentative din învățământ și prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului aprobată în ședința din 22 februarie a.c., diferențele salariale vor fi calculate și plătite pentru perioada 01.10.2001 - 30.09.2004.
2. Beneficiarii hotărârilor judecătorești primesc diferențele salariale pentru perioada acoperită de sentință (01.01.2003 - 30.09.2004) într-o singură tranșă. Unitățile școlare au obligația (conform sentinței judecătorești) de a face demersurile necesare pe lângă consiliile locale pentru a primi aceste sume.
3. Personalul care nu a solicitat în instanță plata diferențelor salariale va primi aceste drepturi eșalonat lunar pe o perioadă de 35 de luni, începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii februarie 2006. Eșalonarea se va face astfel încât fiecare lună în care se face plata să corespundă în ordine cronologică lunilor din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004.
4. Cei care beneficiază de hotărâri judecătorești, precum și cei care le vor obține în viitor, pentru o perioadă mai mică decât cea menționată la punctul 1, vor primi diferențele salariale pentru perioada necuprinsă în aceste hotărâri calculate în condițiile menționate la punctul 3.
Vă informăm, de asemenea, că s-au finalizat și procesele din ,,al doilea val''. Ca atare, personalul didactic și personalul didactic auxiliar care a fost reprezentat în cadrul acestora este îndreptățit să primească diferențele salariale într-o singură tranșă.

Concursul pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct
În perioada 02-05 mai 2006, Inspectoratul școlar al Județului Hunedoara (I.S.J.) va organiza concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Lista cu posturile vacante, metodologia de concurs, tematica, bibliografia și conținutul acesteia, lista documentelor necesare înscrierii la concurs, fișa postului, criteriile de evaluare a proiectului de dezvoltare instituțională pot fi studiate la sediul S.I.P. Hunedoara. La solicitarea membrilor de sindicat, aceste materiale pot fi trimise pe e-mail sau copiate pe un CD.

Sistarea acordării distincțiilor
M.Ed.C. a aprobat, anul trecut, Metodologia de acordare a Diplomei ,,Gheorghe Lazăr'' clasele I, II și III, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar cu merite deosebite, respectiv Diploma de Excelență, pentru dascălii pensionați sau pentru cei aflați în pragul pensiei. Aceste distincții erau însoțite, conform metodologiei, de consistente premii în bani care ajungeau până la 20% din suma salariilor încasate în ultimele 12 luni de activitate. Conform adresei 28470 / 23.03.2006 emisă de M.Ed.C., în anul 2006 acordarea distincțiilor se va amâna până la aprobarea prin ordin al ministrului a noului regulament. Se consideră că este necesară o revizuire a criteriilor care stau la baza acordării distincțiilor menționate prin introducerea unor activități cuantificabile și nu doar declarative.

Inechitate în calculul gradației de merit
În cursul lunii ianuarie a.c. Federația Sindicatelor din Învățământ ,,SPIRU HARET'' a atras atenția asupra situației anormale în care personalul de conducere beneficiar al gradației de merit avea un salariu mai mic decât cel care beneficiază de salariu de merit. Întrucât s-a creat o clară inechitate, s-a înaintat Ministerului Educației și Cercetării, în format scris și electronic, în vederea promovării, Nota de fundamentare și proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea alin. (3) al art. 50 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
La începutul lunii februarie, proiectul ordonanței de urgență a fost pus în discuția Comisiei de Dialog Social și aprobat, urmând a fi înaintat Guvernului României, în vederea promovării. Acest lucru nu s-a întâmplat nici până în prezent. Mai mult, în cursul lunii martie, am fost înștiințați că proiectul propus de federația noastră și aprobat de Comisia de Dialog Social se afla încă la Direcția Juridic și Control a ministerului. Ulterior ni s-a adus la cunoștință faptul că direcția respectivă a avizat negativ proiectul, pe considerentul că nu este justificat caracterul de urgență.
Din punctul nostru de vedere, urgența reglementării este justificată de inechitatea creată în sistem și de protestele generate ca urmare a retragerii unui drept acordat de Ministerul Educației și Cercetării timp de peste un an de zile. De asemenea, considerăm că este inadmisibil ca un text asupra căruia s-a căzut de acord în Comisia de Dialog Social să se reîntoarcă la direcțiile din minister, care să dea un aviz negativ (acest lucru putea fi făcut, eventual, anterior introducerii proiectului pe ordinea de zi a Comisiei).
În aceste condiții, s-a solicitat, din nou, Ministerului Educației și Cercetării înaintarea de urgență a proiectului de modificare a art. 50 alin. (3) către Guvernul României, în vederea promovării, pentru a înlătura inechitățile apărute și pentru a acorda gradației de merit valoarea intenționată de legiuitor.

Plata personalului din comisiile pentru testele naționale, bacalaureat
În urma discuțiilor purtate în cadrul Comisiei de Dialog Social, între reprezentanții federațiilor sindicale și conducerea Ministerului Educației și Cercetării, s-au stabilit sumele ce urmează a fi plătite personalului care va face parte din comisiile pentru testele naționale, bacalaureat, absolvire a învățământului profesional și postliceal - sesiunile 2006. Cadrele didactice care vor face parte din aceste comisii vor încasa mai mulți bani decât anul trecut.

Directorii de licee pot fi președinți ai comisiilor de bacalaureat
Potrivit art. 13 alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2006, aprobate prin O. M.Ed.C. nr. 4872/2005, președinții comisiilor de bacalaureat din centrele de examen sunt cadre didactice universitare de predare, având titlul științific de doctor, numite prin ordin al ministrului. Potrivit alin. (4) al aceluiași articol, președinții comisiilor de bacalaureat sunt propuși de către universități din rândul cadrelor didactice având titlul de doctor, recunoscute prin probitate și competență profesională. Însă, potrivit Anexei nr. 5.2. la O.G. nr. 4/2006, funcția de președinte al comisiei de bacalaureat poate fi îndeplinită și de cadre didactice din învățământul preuniversitar - inspectori școlari sau directori de liceu, cu gradul didactic I. Procedura de selectare a acestora nu este reglementată de O. M.Ed.C. nr. 4872/02.08.2005. S.I.P. Hunedoara a solicitat Inspectoratului școlar al Județului Hunedoara să înainteze Ministerului Educației și Cercetării listele cu persoanele propuse pentru a fi președinți ai comisiilor de bacalaureat (inspectori școlari, directori de liceu, cu gradul didactic I, care doresc să ocupe aceste funcții), în vederea selectării și numirii acestora de către Comisia Națională de Bacalaureat, prin ordin al ministrului educației și cercetării - conform art. 9 alin. (5) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2006.

Modul de acordare a biletelor de odihnă și tratament
În acest an, procedura de acordare a biletelor de odihnă și tratament este următoarea:
- pentru biletele de odihnă:
  - cererile nominale (tip) se depun la sindicatele de zonă;
  - situația necesarului de bilete se depune la sindicatul județean până la data de 15 mai a.c.;
  - perioada pentru care se pot solicita biletele: iunie - septembrie a.c.;
  - prețul (informativ): 250 RON / persoană;
- pentru biletele de tratament:
  - cererile nominale (tip), însoțite de actele justificative (adeverință de la unitatea școlară, recomandare medicală pentru tratament balnear, copie de pe B.I. / C.I.) se vor depune la sediul sindicatului județean până la data de 15 mai a.c.;
  - perioada pentru care se pot solicita biletele: iunie - septembrie a.c.;
  - prețul (informativ): 250 RON / persoană.

Acordul încheiat între Guvern și sindicatele din învățământ riscă să fie rupt
În data de 10 aprilie a.c. a avut loc la Palatul Victoria o întâlnire a Comisiei de negociere a Guvernului cu reprezentanții federațiilor reprezentative din învățământ.
Menționăm că până în acest moment mai multe puncte din Acordul încheiat în urma grevei din noiembrie 2005 au fost încălcate de partea guvernamentală: restanțele salariale s-au acordat cu o lună întârziere, legea salarizării bugetarilor nu este nici măcar în fază de proiect, iar din miliardul de euro promis educației nu a fost alocat nici măcar un cent.
În aceste condiții Acordul riscă să fie rupt și să fie reluate acțiunile de protest. Vina aparține Executivului care a transformat înțelegerea din noiembrie 2005 într-o luptă în Alianță. Mai nou, nu se mai vorbește de interesul învățământului, primordial fiind interesul grupurilor din preajma unuia sau altuia.

Consiliul Județean S.I.P. Hunedoara
Președinte,
Paul Rusu

Numărul de vizualizări 1635 vizualizări.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara