Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Nr. 417 / 25.10.2006
25.10.2006

Către sindicatele afiliate

În atenția liderului și membrilor de sindicat

Stimați colegi,

Vă prezentăm în cele ce urmează principalele evenimente ale lunii octombrie.

Negocieri

În data de 4 octombrie 2006, orele 15.00, la sediul Ministerului Educației și Cercetării a avut loc o nouă întâlnire a Comisiei interministeriale de evaluare a Acordului, numite prin Decizia Primului Ministru nr. 91/10.07.2006, cu reprezentanții federațiilor sindicale din învățământ. Trebuie precizat faptul că invitația la discuții a fost transmisă federației noastre în data de 3 octombrie 2006, la orele 20,40.
Federația ,,SPIRU HARET'' a fost reprezentată de domnul președinte Gheorghe Isvoranu, domnul președinte executiv Marius Ovidiu Nistor, domnul secretar general Tudor Spiridon și domnul Ionel Barbu, președinte al S.I.P. Olt. Reprezentanții federației noastre au purtat tricouri - inscripționate după cum urmează: ,,Suntem cu toții produsul învățământului românesc «Mediocru și corupt»'' (față) și ,,Președintele României, Primul Ministru, Ministrul Educației, etc. , etc. ... și alți 20.000.000 de români și nu numai'' și șepci cu următoarea inscripție: ,,(Să) trăiți bineș''
Propunerea avansată de reprezentanții Guvernului a fost de majorare a salariilor în două tranșe: 6% la data de 1 aprilie 2007 și 10% la data de 1 octombrie 2007.
Această înseamnă, de fapt, o medie ponderată de 7,5%, în condițiile unei inflații prognozate pentru anul 2007 de 5 – 5,5%. Mai mult, partea guvernamentală a refuzat să ia în discuție problema personalului nedidactic.
Partea sindicală a apreciat ,,oferta'' ca fiind total nesatisfăcătoare și a solicitat majorări salariale reale pentru întregul personal din învățământ.

În data de 5 octombrie 2006 federațiile sindicale din învățământ au trimis Guvernului un material comun care cuprindea solicitările pentru anul 2007, după cum urmează:
1. Respectarea prevederilor art. 2 și art. 170 alin. (2) din Legea învățământului nr. 84/1995, cu modificările și completările ulterioare;
2. Respectarea în integralitate a Acordului încheiat în 28 noiembrie 2005 de Guvernul României cu cele patru federații sindicale reprezentative din învățământ;
3. Finanțarea infrastructurii începând cu 01.01.2007, iar sumele rămase neutilizate în anul 2006 să fie reportate în 2007;
4. Acordarea unei majorări salariale pentru personalul din învățământ de 32% în anul 2007, în două tranșe:
- 10% începând cu 1 ianuarie 2007;
- 20% începând cu 1 septembrie 2007;
Efortul bugetar suplimentar pentru acordarea acestor majorări este sustenabil și nu va genera efecte inflaționiste, acesta reprezentând aproximativ 0,2% din P.I.B.
Această solicitare este justificată având în vedere și faptul că ponderea personalului din învățământ reprezintă 40% din totalul salariaților bugetari, iar cheltuielile de personal destinate acestora ar trebui să reprezinte aproximativ 2,2% din P.I.B.
5. Includerea în legea bugetului de stat pe anul 2007 a unei anexe în care să fie prevăzute, pe județe, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București necesare finanțării cheltuielilor de personal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;
6. Publicarea în Monitorul Oficial al României - Partea I a salariilor tuturor categoriilor de bugetari. Solicitarea noastră are la bază exemplul țărilor din Uniunea Europeană unde cetățenii cunosc modul de cheltuire a banului public. În cazul în care până la data de 01.01.2007, Guvernul României nu va da curs acestei solicitări, ne rezervăm dreptul de a ne adresa forurilor de conducere ale U.E.
Federațiile sindicale reprezentative din învățământ au solicitat ca discuțiile cu reprezentanții Guvernului, pe marginea revendicărilor, să aibă loc luni, 9 octombrie 2006.

În data de 9 octombrie 2006, orele 16.00, la sediul Ministerului Educației și Cercetării, la solicitarea federațiilor sindicale și în continuarea discuțiilor de miercuri, 4 octombrie 2006, a avut loc o nouă întâlnire a Comisiei interministeriale de evaluare a Acordului din noiembrie 2005.
Federația Sindicatelor din Învățământ ,,SPIRU HARET'' a fost reprezentată de domnul secretar general Tudor Spiridon, domnul vicepreședinte Valeriu Partene, domnul vicepreședinte Virgil Popescu și domnul Ionel Barbu, președinte al S.I.P. Olt.
Reprezentanții federației noastre au reiterat solicitările din materialul comun emis în data de 5 octombrie 2006.
Dintre acestea, membrii Comisiei interministeriale au fost de acord numai cu cele de la pct. 3 (reportarea în anul 2007 a sumelor neutilizate în anul 2006 pentru finanțarea infrastructurii) și pct. 5 (includerea în legea bugetului de stat pe anul 2007 a unei anexe în care să fie prevăzute, pe județe, sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale necesare finanțării cheltuielilor de personal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat).
Referitor la solicitarea nr. 4 a federațiilor sindicale - majorarea salariilor pentru personalul din învățământ cu 30 % în anul 2007, în doua tranșe (10% de la 01.01.2007 și 20% de la 01.10.2007), reprezentanții Guvernului au respins-o în mod categoric, menținându-și poziția exprimată anterior: 6% la data de 1 aprilie 2007 ș;i 10% la data de 1 octombrie 2007 (ceea ce reprezintă o medie ponderată de 7,5%, în condițiile unei inflații prognozate pentru anul 2007 de 5-5,5%). Argumentele prezentate de reprezentanții noștri în susținerea acestei revendicări au fost respinse.
A fost de asemenea respinsă și solicitarea de la pct. 6 din lista comună - publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, a salariilor tuturor categoriilor de bugetari, pe considerentul că acestea sunt oricum trecute în Legea bugetului.
În ceea ce privește pct. 1 din materialul comun (respectarea prevederilor art. 2 și art. 170 alin. (2) din Legea învățământului), reprezentanții Guvernului apreciază că sunt respectate în totalitate prevederile legii; cu alte cuvinte 5,2% (cât se va aloca învățământului în 2007) = 6% din PIB (cât prevede legea).
Totodată, membrii Comisiei interministeriale au apreciat că Acordul încheiat în data de 28 noiembrie 2005 a fost respectat în integralitate.
Reprezentanții Guvernului s-au angajat ca, în cursul zilei de 10 octombrie 2006 să transmită federațiilor sindicale răspunsul final cu privire la majorările salariale ce urmează a fi acordate personalului din învățământ în anul 2007.

Ministrul educației, Mihail Hărdău, a transmis prin telefon, marți 10 octombrie, președinților federațiilor din învățământ punctul de vedere al Guvernului privind majorările salariale. Propunerea avansată a fost de 7 % la data de 1 aprilie 2007 și 11 % la data de 1 octombrie 2007 (rezultă o creștere medie ponderată de 8 %).

Seminar internațional privind descentralizarea și dialogul social

În perioada 12-13 octombrie a.c., la București a avut loc seminarul internațional ,,O nouă dimensiune a dialogului social în educație''. Seminarul a fost organizat de Comitetul Sindical European pentru Educație (ETUCE) din cadrul Internaționalei Educației (organism care reunește sindicatele din învățământ din întreaga lume). S.I.P. Hunedoara a fost reprezentat de dl. Paul Rusu.
În cadrul seminarului a fost prezentat dialogul social în sectorul educațional în Danemarca, raportul ETUCE privind cooperarea sindicală dintre Ungaria, Bulgaria și România înainte de aderare. Au avut loc discuții în cadrul grupurilor de lucru și în plen, s-au împărtășit informații și experiența privind procesul de descentralizare și statusul dialogului social din domeniul educației în cele trei țări.
Câteva concluzii (desprinse în urma relatărilor colegilor din țările respective):
Danemarca: - activitatea sindicatului este înalt profesionalizată (40 de persoane angajate și plătite la nivelul federației naționale);
- sindicatul primește fonduri și de la stat;
- se negociază contracte colective de muncă (CCM) la fiecare 3 ani;
- partenerii de dialog sunt egali (în mod real), se respectă reciproc; există un mare respect pentru ceea ce s-a negociat;
- fiecare negociere este intens pregătită (acum se pregătesc negocierile din 2008);
- între negocieri, pe perioada unui CCM, nu se pot organiza greve (pace socială);
- democrația reală și resursele financiare asigură succesul funcționării sistemului de învățământ în regim descentralizat;
Ungaria: - descentralizarea a început după al II-lea război mondial și a cuprins toate domeniile de la administrație la finanțe;
- există reglementări legale clare (Statutul bugetarilor care garantează un sistem de salarizare minim ce poate fi completat de administrațiile locale, Legea bugetului care stabilește tipul unităților școlare gestionate de autoritățile locale și partea de finanțare primită din bugetul central);
- salarii minime între 400 și 800 euro; se pot acorda suplimente financiare pe baza unor criterii stabilite la nivel local;
- angajarea se face pe post pe baza concursului de dosare: angajare temporară 1-5 ani sau angajare permanentă (într-o singură școală sau delocalizat cu ore și în alte școli);
- dezavantaje:
- comunități locale care nu pot asigura necesarul pentru finanțarea unităților de învățământ (vând patrimoniul);
- apariția unor salarii diferențiate în funcție de dezvoltarea economică a zonei; - nu există un organ de supraveghere a activității din învățământ (inspectoratele școlare au fost desființate, aprecierea este făcută numai de director, nu există un sistem unitar de evaluare ); - sistemul de perfecționare a profesorilor depinde de alocarea resurselor locale, dar și de o contribuție a profesorului; - scădere a calității învățământului (acesta este apreciat mai mult pe baza unor criterii economice);
Bulgaria: - procesul de descentralizare a început; se folosesc ,,bugetele delegate'' (în funcție de numărul de elevi);
- se alocă 350-360 euro/elev;
- comunitățile mici nu por întreține școlile (în raionul Ruse s-au desființat deja 18 școli);
- a crescut abandonul școlar;
- există un sistem unic de salarizare, dar sunt probleme în plata salariilor personalului;
- nu ne recomandă modelul de descentralizare aplicat la ei (,,am pus căruța înaintea cailor'').
Alte concluzii:
- descentralizarea se va produce și în România;
- este necesară implicarea noastră pentru a încerca să influențăm procesul în sens pozitiv;
- este necesară pregătirea pentru negociere a liderilor sindicali de la nivel regional și local;
- administrațiile locale trebuie pregătite pentru descentralizare, trebuie familiarizate cu problemele școlii.

Examinarea medicală anuală

În vederea reglementării controlului medical solicitat personalului din unitățile de învățământ la începutul anului școlar, a fost semnată o Notă metodologică comună de către Inspectoratul școlar al Județului Hunedoara, Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Hunedoara și Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Hunedoara.
În conformitate cu actul menționat, personalul din învățământ nu va suporta costurile reprezentând examinarea medicală necesară pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică sau didactică auxiliară, precum și într-o funcție de conducere, de îndrumare și control. Aceste costuri sunt suportate de către angajator / unitatea școlară prin ordonatorul principal de credite (consiliul local sau consiliul județean).
Dacă există cazuri în care s-a solicitat plata examinării medicale, vă rugăm să informați conducerea sindicatului județean pentru a putea interveni în sensul normalizării situației.
De asemenea, vă informăm că a apărut Ordinul nr. 258 din 04.10.2006 prin care se interzice utilizarea instalațiilor radiologice medicale de microradiografie. Ca atare, începând cu data de 26.10.2006 examinarea MRF nu mai este necesară.

,,Clubul Educatorilor''

De Ziua Mondială a Educației, joi, 5 octombrie 2006, la Deva a fost inaugurat ,,Clubul Educatorilor''.
Este primul club de acest gen din România. El este destinat celor peste 6.000 de dascăli hunedoreni, membri ai Sindicatului Învățământ Preuniversitar Hunedoara.
În cadrul clubului se asigură servicii de consiliere pe teme profesionale, juridice, sindicale pentru membrii de sindicat. Ei vor avea permanent acces la o bază de date care cuprinde peste 20.000 de acte normative, grupate pe aproximativ 300 de domenii de activitate. Clubul dispune, printre altele, de o sală de reuniuni, cu o capacitate de 30 de locuri, dotată cu video proiector, ecran de proiecție, note-book, sală IT dotată cu o rețea proprie de calculatoare cu 10 posturi de lucru cu legătură la Internet, aparate pentru multiplicare, spiralare, plastifiere etc., spații pentru studiu, negociere, spații de cazare. De asemenea, în acest club membrii de sindicat vor putea susține examenele de grad, vor putea organiza ședințe metodice sau alte întâlniri de specialitate.
Pentru construcția și amenajarea clubului s-au cheltuit 4,4 miliarde de lei vechi. Două miliarde de lei vechi au fost alocați de Consiliul Local Deva, iar restul provin din resursele proprii ale sindicatului.
Clubul Educatorilor funcționează în incinta Liceului Pedagogic ,,Sabin Drăgoi'' din Deva, în corpul B de clădiri, la mansardă.

Concurs pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct

În ședința Consiliului de administrație al Inspectoratului școlar Județean s-a decis scoaterea la concurs a posturilor de director și director adjunct pentru care a expirat mandatul s-au unde există numiri cu delegație.
Concursul se va desfășura în perioada 20-24 noiembrie a.c.
Lista posturilor, tematica de concurs, bibliografia precum și alte informații pot fi consultate la sediul sau pe site-ul S.I.P. Hunedoara.

Ofertă turistică de iarnă

Autoritatea națională pentru tineret - Direcția Județeană pentru Tineret Hunedoara ne-a transmis o ofertă turistică pentru perioada vacanței de iarnă.
Seria I: 23.12 - 28.12.2006;
Seria Revelion: 29.12 .2006 - 02.01.2007;
Seria a II-a: 02.01 - 07.01.2007.
Prețurile sunt de aproximativ 29 RON cazarea / noapte și 15 RON masa / zi.
Oferta este adresată atât elevilor cât și personalului didactic.
Lista centrelor de tineret, prețurile exacte, rezervările, precum și alte detalii pot fi obținute la sediul S.I.P. Hunedoara sau direct la Direcția Județeană pentru Tineret Hunedoara, telefon 214448, 232197, fax 219237, e-mail dtjhunedoara [at] yahoo [dot] com.

Simpozion național ,,Restituiri: Spiru Haret ctitor de școală românească''

Federația Sindicatelor din Învățământ ,,Spiru Haret'' organizează, la Iași, în perioada 8-9 decembrie 2006, simpozionul național ,,Personalități care au fost - ediția a II-a - Restituiri: Spiru Haret ctitor de școală românească''.
Lucrările simpozionului se vor desfășura pe cinci secțiuni:
- Spiru Haret - preocupări pentru dezvoltarea învățământului primar;
- Legislația școlară la sfârșitul secolului al XIX-lea - perspectiva istorică. Învățământul secundar și superior în viziunea lui Spiru Haret.
- Caracteristicile arhitecturale ale școlii românești - emblema haretiană.
- Tradiție și inovație la Spiru Haret - învățământul tehnic.
Informații privind înscrierea, cerințele privind redactarea lucrărilor, trimiterea acestora etc. se pot obține la sediul S.I.P. Hunedoara sau pe site-ul: http://www.geocities.com/siphunedoara.

Agenda de lucru

- Miercuri 25.10.2006 reprezentanții federației noastre vor participa la lucrările Comisiei învățământ din Camera Deputaților. Se va discuta proiectul de buget pentru 2007.
- La Ministerul Educației și Cercetării a fost convocată Comisia de dialog social pentru discutarea propunerii privind ,,teza unică'' la clasa a VII.
- În cursul săptămânii viitoare vor avea loc întâlniri cu reprezentanți ai partidelor parlamentare. Se va solicita sprijinul acestora pentru alocarea pentru învățământ a unui buget de 6 % din PIB.
- La începutul lunii noiembrie se va solicita Prefecturii Hunedoara convocarea Comisiei de dialog social și invitarea la această ședință a reprezentanților locali în Parlamentul României. Subiectul propus discuției îl reprezintă proiectul de descentralizare, proiect despre care se vorbește foarte mult în mass-media, dar care nu a fost discutat în structurile de dialog social cu sindicatele.

Cu stimă,

Consiliul Județean
S.I.P. Hunedoara

Președinte
Paul Rusu

Numărul de vizualizări 1606 vizualizări.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara